د څانګو ادرسونه

مرکزی دفتر کابل

د خالد ارسلان کوڅه، د دارلامان سړک، کابل افغانستان

د اړیکې شمېرې: 0202504835 - 0731777788

بریښنالیک: info@adf-af.org

د بامیان ولایتي دفتر

منزل دوم مرکز تجارتی شاهان بامیان شهرنو، دشت عیسی خان، ناحیه اول، بامیان افغانستان

شماره تماس: 0771496559 - 0782199001

ایمیل آدرس: Bamyan@adf-af.org

د شمال سیمه ایز دفتر

سرک ولایت، باغ حضور، منزل دوم اتاق های تجارت و سرمایه گذاری، مزار شریف، افغانستان

شماره تماس: 0798168115 - 0794453333

ایمیل آدرس: Balkh@adf-af.org

د ختیځ سیمه ایز دفتر

کور نمبر ۱۳ ، څلورمه ناحیه، د اطاق تجارت او صنایع ساحوی دفتر، ننګرهار افغانستان

د اړیکې شمېرې: 0786086113 - 0728697069

بریښنالیک: Nangarhar@adf-af.org

د سویل سیمه ایز دفتر

عینو مینه دوهمه فواره، د اطاق تجارت او صنایع ساحوی دفتر، کندهار افغانستان

د اړیکې شمېره: 0700301449

بریښنالیک: Kandahar@adf-af.org

د لودیځ سیمه ایز دفتر

ریاست زراعت مقابل هوتل نظر، هرات افغانستان

شماره تماس: 0728686808

ایمیل آدرس: Herat@adf-af.org

د شمال ختیځ سیمه ایز دفتر

د کندز ولایت د ۲۰۰ بستر شفاخانې مخامخ، د زراعت ریاست، کندز افغانستان

د اړیکې شمېره: 0777152827

بریښنالیک: Kunduz@adf-af.org

د سویل ختیځ سیمه ایز دفتر

د مجاهد څلور لارې، د ګردیزي ګل فروشي مارکیټ دوم منزل ګردیز ښار، پکتیا افغانستان

د اړیکې شمېره: 0785353515

بریښنالیک: Paktia@adf-af.org