له موږ سره اړیکه

کابل - مرکزي دفتر

د فارمسي سړک ، د شش درک سړک
کابل ، افغانستان 1001

T. 93791666885

E. info@adf-af.org

د ننګرهار دفتر

د جلال آباد ښار ، ننګرهار – افغانستان

T. 93728697069

E. Mushfiq_Mahmoodi@adf-af.org

د بامیان ښار ، د بامیان - افغانستان

د بامیان دفتر ، بامیان – افغانستان

T. 93789317262

E. Enayatullah_Azime@adf-af.org

د هرات دفتر

د هرات ښار ، هرات – افغانستان

T. 93797251979

E. jamshid_karimi@adf-af.org

د کندهار دفتر

د کندهار ښار ، کندهار – افغانستان

T. 93704007643

E. ahmad_waziri@adf-af.org

د بلخ دفتر

د مزار شریف ښار ، بلخ – افغانستان

T. 93791666305

E. Gulamin_Fahim@adf-af.org

د اړیکې فورمه

تاسې د دې پاڼې ښي لور کې د خپل نوم، برېښناليک، او پېغامونو زیاتولو سره کولی شئ، چې مونږ سره خپلې پوښتنې، نيوکې او وړاندېزونه شريک کړئ.