د ختیځ زون د تیلي نباتاتو کروندګرو او پروسس کونکي کوپراتیف رئيس سره ناسته

د کرنيزې پرمختيا صندوق مشر ښاغلي ډاکټر ايمل ارمان د ختیځ زون د تیلي نباتاتو کروندګرو او پروسس کونکي کوپراتیف رئيس (ښاغلي انجنییر قاسم یوسفي) سره په خپل کاري دفتر کې ناسته ترسره کړه. په دې ناستې کې دواړو خواو د هغو ستونزو چې د تیلي نباتاتو بزګران او پروسس کونکي د کوید-نولس په بهیر کې ورسره مخ وو، بحث و خپل نظرونه سره شریک کړل.

ښاغلي ډاکټر ايمل ارمان وویل، صندوق د بزګزانو او کرنیزو سوداګرو په چوپړ کې دی او هڅه کوي، ترڅو هغه مرسته کونکي (دونران) چې په یاده برخه کې بزګرانو سره مرستې کوي، خبرې وکړي. نوموړي زياته کړه چې د صندوق هڅه به دا وي ترڅو بزګرانو ته د اړونده کوپراتیفونو او ټولنو له لارې کرنیز پورونه برابر کړي ترڅو له یوې خوا د بزګرانو او کروندګرو ستونزې حل او له بلې خوا د کرنېز سکتور پیاوړی شی.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Events