دیدار رئیس و معاون اتاق محصولات و تولیدات زراعتی و مالداری ولایت بلخ با رئیس هیئت عامل صندوق انکشاف زراعت

رئیس و معاون اتاق محصولات و تولیدات زراعتی و مالداری ولایت بلخ و مسوولان شرکت صنعتی و تولیدی مفید گروپ با محترم داکتر ایمل ارمان، رئیس هیئت عامل صندوق انکشاف زراعت دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار، دو طرف روی چگونگی افزایش خدمات قرضه های زراعتی به دهاقین، تجارت پیشه های زراعتی، رشد تولیدات نباتات تیلی، خوراکه حیوانی و دانه مرغ و در کل رشد و توسعه سکتور زراعت در ولایت بلخ بحث و تبادل نظر نمود.
سپس معاون شرکت صنعتی و تولیدی مفید گروپ در مورد فعالیت های این شرکت در خصوص تهیه مواد و دانه خوراکی به فارم دارن و مالداران در ایام قرنطین معلومات مفصل ارائه نمود.

محترم داکتر ایمل ارمان گفت که صندوق وجهی انکشاف زراعت همیشه تلاش نموده تا در بخش سکتور زراعت با دهقانان و تجارت پیشه های زراعتی همکار باشد و نیازمندی های آنها را مرفوع سازد. موصوف افزود که این صندوق در خدمت تجارت های زراعتی و دهاقین کشور بوده و از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای رشد و توسعه زراعت دریغ نخواهد ورزید.
این صندوق از تاسیس‌ اش بدین سو ارائه‌ی ۱۱.۳ میلیارد افغانی قرضه را منظور و مبلغ بیش‌تر از ۸.۷ میلیارد افغانی را به تجارت‌های زراعتی، کوپراتیف‌ها و انجمن‌های زراعتی و مالداری، میانجی‌های مالی، فارم‌های گاوداری، ماهی‌پروری، مرغداری، پروسس‌کننده‌گان و صادرکننده‌گان میوه‌ی تازه و خشک، فابریکه‌های تولید آرد، شرکت‌های تولیدی تجهیزات زراعتی، مغازه‌ها و واردکننده‌گان کود کیمیایی و سایر متشبثان عرصه زراعت توزیع کرده است. از این خدمات، ٥٣ هزار و ٣۰٢ دهقان در ۳۲ ولایت به صورت مستقیم مستفید شده‌اند.

افزودن نظر

لطفا بخش ها را به درستی پر نمائید

Related Events