تادیه ‌٧۰٥٫٥ میلیون افغانی قرضه زراعتی در جلسه شورای عالی صندوق انکشاف زراعت منظور گردید

جلسه شورای عالی صندوق انکشاف زراعت در مقر وزارت زراعت، مالداری، و آبیاری به ریاست جلالت مآب محترم نصیر احمد درانی برگزار گردید. در آغاز جلسه آقای درانی به اعضای شورا خوش آمدید گفته و از زحمات ایشان در حصه مرور پالیسی های آن صندوق قدر دانی به عمل آورد.

سپس داکتر ایمل ارمان رئیس هیئت عامل صندوق در مورد اهداف تعیین شده، دستآورد ها و پیشرفت های اخیر در خصوص اعطای قروض به تجارت های زراعتی، جمع آوری قروض صحب الحصول، تعداد دهاقین مستفید شده و سایر امور محوله به اعضای شورا معلومات مفصل ارائه نمود. موصوف از حمایت و رهنمود های رئیس و اعضای شورای عالی ابراز تشکری و امتنان نموده و از نقش بارز آنها در حمایت از رهبری صندوق که منجر به تقویه و رشد سکتور زراعت کشور میگردد قدردانی نمود.

متاقبا، تیم تخنیکی صندوق انکشاف زراعت، سه درخواست قرضه را به شورای عالی معرفی و در مورد فعالیت‌های متقاضیان قرضه به اعضای شورا معلومات مفصل ارائه نمود. رئیس و اعضای شورا پس از دریافت معلومات ارائه‌ شده و پاسخ‌های قناعت ‌بخش به سوالات آنها، ارائه‌ی مبلغ ‌٧۰٥٫٥ میلیون افغانی قرضه‌ی زراعتی را منظور و تأیید کرد.

در مجموع سه مورد قرضه مورد تائید قرار گرفت که یک مورد آن مربوط به یکی از موسسات مالی بوده که معیاد آن برای مدت پنج سال میباشد که سالانه به تعداد بیشتر از ٤۰۰۰ تن دهقان در ٨ ولایت کشور مستقیما مستفید خواهند شد. مورد دوم قرضه منظور شده مربوط به یکی از صادرکننده گان بزرگ میوه خشک است که جهت خریداری میوه خشک از نقاط مختلف کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت که از آن به تعداد ٢۰ تن دهقان مستفید خواهد شد. مورد سوم مربوط به یکی از موسسات مالی میباشد که آنرا به منظور توزیع قرضه های کوچک به ٢۰۰۰ تن دهقان کشور مورد استفاده قرار خواهد داد.

صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی دولتی غیر بانکی بوده که تحت رهبری وزارت زراعت، مالداری و آبیاری فعالیت می‌کند. ارایه خدمات قرضه ‌دهی به دهقانان تجارتی و متشبثان زراعت از طریق میانجی‌های مالی و قرضه‌ دهی مستقیم در جهت رشد و بهبود زراعت افغانستان از وظایف عمده این صندوق به شمار می ‌رود.

این صندوق از تاسیس‌ اش بدین سو ارائه‌ی ۱١٫٣ میلیارد افغانی قرضه را منظور و مبلغ بیش‌تر از ٨٫٧ میلیارد افغانی را به تجارت‌های زراعتی، کوپراتیف‌ها و انجمن‌های زراعتی و مالداری، میانجی‌های مالی، فارم‌های مالداری، ماهی‌پروری، مرغداری، پروسس‌کننده‌گان و صادرکننده‌گان میوه‌ی تازه و خشک، فابریکه‌های تولید آرد، شرکت‌های تولیدی تجهیزات زراعتی، مغازه‌ها و واردکننده‌گان کود کیمیایی و سایر متشبثان عرصه زراعت توزیع کرده است. از این خدمات، ٥٣ هزار و ٣۰٢ دهقان در ۳۲ ولایت به صورت مستقیم مستفید شده‌اند.

افزودن نظر

لطفا بخش ها را به درستی پر نمائید

Related Events