تادیه ‌٦٣٤.٦ میلیون قرضه زراعتی منظور شد

جلسه‌ی کمیته‌ی منظوری قرضه‌های زراعتی، پس از دریافت معلومات ارائه‌ شده و پاسخ‌های قناعت ‌بخش به سوالات اعضای کمیته، ارائه‌ی مبلغ ‌٦٣٤.٦ میلیون افغانی قرضه‌ی زراعتی را منظور و تأیید کرد.
در مجموع سه مورد قرضه مورد تائید قرار گرفت که یک مورد آن مربوط به یکی از موسسات مالی بوده که معیاد آن برای مدت پنج سال میباشد که سالانه به تعداد بیشتر از ١۰۰۰ تن دهقان در ٨ ولایت کشور مستقیا مستفید خواهند شد. مورد دوم قرضه منظور شده مربوط به یکی از فابریکه های تولید مواد غذایی است که جهت خریداری ماشین آلات و خرید آرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مورد سوم مربوط به یکی از سیلو ها بوده که برای خریداری گندم جهت تولید آرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


جلسه‌ی کمیته‌ی منظوری قرضه‌های صندوق انکشاف زراعت در وزارت زراعت، به ریاست محبوب‌الله ننگ، سرپرست معینیت تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و رییس کمیته‌ی منظوری قروض، و مسوولان صندوق انکشاف زراعت برگزار شد. تیم تخنیکی صندوق انکشاف زراعت، سه درخواست قرضه را به این کمیته معرفی و در مورد فعالیت‌های متقاضیان قرضه به اعضای کمیته معلومات مفصل داد.
داکتر ایمل ارمان رییس اجراییوی صندوق انکشاف زراعت که تادیه‌کننده این قرضه است، می‌گوید که در شرایط مشقت ‌بار کنونی، دهقانان را فراموش نکرده و متعهد است تا قروض مورد نیاز آنان را به اسرع وقت به دسترس‌شان قرار بدهد.
این صندوق با وجود وضع قیود گردش به خاطر جلوگیری از بیماری کووید-۱۹ یا کرونا، از هیچ نوع تلاش برای رشد و انکشاف زراعت دریغ نکرده و در صدد آن است تا بنیه زراعت تا حد ممکن تقویت شود.
صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی دولتی غیر بانکی بوده که تحت رهبری وزارت زراعت، مالداری و آبیاری فعالیت می‌کند. ارایه خدمات قرضه ‌دهی به دهقانان تجارتی و متشبثان زراعت از طریقه میانجی‌های مالی و قرضه‌ دهی مستقیم در جهت رشد و بهبود زراعت افغانستان از وظایف عمده این صندوق به شمار می ‌رود.
این صندوق از تاسیس‌ اش بدین سو ارائه‌ی ۱١٫٢ میلیارد افغانی قرضه را منظور و مبلغ بیش‌تر از ٨٫٦ میلیارد افغانی را به تجارت‌های زراعتی، کوپراتیف‌ها و انجمن‌های زراعتی و مالداری، میانجی‌های مالی، فارم‌های گاوداری، ماهی‌پروری، مرغداری، پروسس‌کننده‌گان و صادرکننده‌گان میوه‌ی تازه و خشک، فابریکه‌های تولید آرد، شرکت‌های تولیدی تجهیزات زراعتی، مغازه‌ها و واردکننده‌گان کود کیمیایی و سایر متشبثان عرصه زراعت توزیع کرده است. از این خدمات، ٥٢ هزار و ٧٧٢ دهقان در ۳۲ ولایت به صورت مستقیم مستفید شده‌اند.
‎صندوق انکشاف زراعت حالا مرجع پیش‌تاز در تمویل سکتور زراعت افغانستان به شمار می‌رود که دفتر مرکزی آن در کابل است و در ولایتهای بلخ، هرات، بامیان، قندهار و ننگرهار نیز دفترهای ساحه‌ای دارد.

افزودن نظر

لطفا بخش ها را به درستی پر نمائید

Related Events