شورای عالی صندوق انکشاف زراعت (ADF) نهاد تصمیم گیرندۀ عالی است. طبق منشور صندوق انکشاف زراعت، جلالتمآب وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس شورا میباشد. در پهلوی آن، جلالتمآب معین وزارت مالیه، جلالتمآب معین تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نماینده بخش زراعت ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا، رئیس اطاق های تجارت و صنایع افغانستان، متخصص غیر دولتی در بخش بانکداری و مالی (باید توسط بانک مرکزی، د افغانستان بانک انتخاب شود) و متخصص غیردولتی در بخش امور زراعت (باید توسط وزارت تحصیلات عالی انتخاب شود) اعضای این شورا میباشند. در حال حاضر، اینها اعضای شورای عالی صندوق انکشاف زراعت استند.

1. جلالتمآب نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری - رئیس

آقای درانی رهبر بسیار باتجربۀ افغانستان است. وی فارغ بخش انجنییری دانشگاه کابل میباشد. برعلاوه، دارندۀ سند ماستری از دانشگاه نبراسکا، ایالات متحدۀ امریکاست. او با نهادهای متعدد ملی و بین المللی کار نموده است. به عنوان تکنوکرات، آقای درانی در وزارت معادن و نفت و وزارت فواید عامه کار نموده است. او همچنین به عنوان رئیس پروژه ارزیابی بخش انرژی افغانستان با شرکت سوپر گاز فرانسه کار نموده است. وی همچنین در اجرای موفقیت آمیز تعدادی از برنامه های توسعه ای که با هدف کاهش فقر در مناطق روستایی افغانستان موثر بوده است، کمک کرده است. آقای درانی قبل از اینکه به عنوان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری آغاز به کار نماید، پرچم وزارت احیا و انکشاف دهات را در دست داشت و همچنین معاون وزیر معادن و نفت بود.

2. جلالتمآب زاهد همدرد، معین وزارت مالیه - معاون رئیس

3. جلالتمآب حمدالله همدرد، معین تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری - عضو

4. محترمه کرول ویلسن، رئیس بخش زراعت ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا - عضو

5. آقای عتیق الله نصرت، رئیس اطاقهای تجارت و صنایع افغانستان، عضو

6. آقای معین الدین سراج، متخصص غیردولتی در بخش زراعت - عضو

آقای معین الدین سراج حرفه ای نامآور در بخش زراعت است و با سازمان زراعت ملل متحد FAO، به حیث رئیس عملیاتی برای برنامه همکاری فنی (از جمله GEF، GCF و برنامه انعطاف پذیری) در افغانستان کار مینماید. او دارای مدرک ماستری (افتخاری) در علوم فلسفی زراعت است. علاوه بر این، او دارای مدرک ماستری در بخش توسعۀ رهبری و مدرک ماستری در بخش اداره و تجارت است. او به طور منظم به ادبیات زراعت علمی پرداخته و مقالات او در تعدادی از مجلات علمی ملی/ بین المللی منتشر شده است. او همچنین همکار بررسی مجلات علمی ملی/ بین المللی است و تعدادی از جوایز را برای کار برجستۀ خود در بخش زراعت دریافت کرده است. او بیش از 18 سال تجربه در بخش اکادمیک، بخش خصوصی، سازمان های تحقیق و توسعه، سازمان های غیردولتی و سازمان های دولتی (مانند WWF، ICARDA، CIP، OPEC، CGIAR، FAO) دارد. برخی از زمینه های عمدۀ کار او در بخش زراعت عبارتند از: تحقیق و توسعه، توسعه برنامه، همکاری فنی، مدیریت و عملیات، نظارت و ارزیابی برای نتایج و غیره است. او یکی از پیشگامان تولید تخم بذری تضمین شده، معرفی فرهنگ رشد انساج و راه اندازی آزمایشگاه های کنترل کیفیت / رشد انساج در افغانستان است.

7. آقای ذولفقار علی خان، متخصص غیردولتی در بخش بانکداری و مالی - عضو

آقای ذولفقار علی خان یک بانکدار متخصص بوده و بیش از یک دهه تجربه در بخش بانکدای و مالی با بانک مرکزی و بانکهای تجارتی در افغانستان دارد. وی کاندید دکتورا در بخش بانکداری اسلامی است، مدرک لیسانس در بخش اقتصاد و مدرک ماستری در بانکداری و مالی دارد. او در برنامه های آموزشی و اخذ تصدیقنامه های متعددی در بخش مدیریت خطر، بانکداری و امور مالی تجارت، که توسط بانکهای مرکزی و نهادهای بانکداری مشهور در کشورهای مختلف راه اندازی گردیده بود اشتراک نموده است. در حال حاضر آقای خان به حیث معاون اجراییوی و مدیر ارشد خطرات با بانک بین المللی افغانستان که در سال 2014 به آن پیوسته است کار مینماید. پیش از آن، آقای خان در د افغانستان بانک (بانک مرکزی) در ظرفیتهای مختلف خدمت نموده است. او معاون ریاست عمومی بخش مدیریت خطرات، معاون ریاست عمومی بخش بررسی مالی و در پهلوی نظارت بر کارکردهای بانکداری کاروبارهای کوچک، امور مالی تجارت و بانکداری تجارتی، رئیس بخش بانکداری اسلامی نیز بوده است. او یک متخصص مالی فعال است و همچنان به سمت مقام های مهم در تعدادی از کمیته های بخش بانکداری در افغانستان ادامه می دهد. در پهلوی داشتن عضویت فعال کمیته دارایها و بدهیها (ALCO)، کمیته انطباق و محصول و مجرا او رئیس کمیته مدیریت خطرات و معاون کمیته رهبری بانکداری اسلامی انجمن بانکهای افغانستان (ABA) است، همچنان او عضو اطاق تجارت بین المللی (ICC)، و کمیسیون بانکداری افغانستان میباشد.

Go to top